Integritetspolicy

Personuppgifter

Vi på E. Lindbergs Bygg hanterar vissa personuppgifter om våra kunder och besökare på vår hemsida. Denna data samlas in och sparas om dig för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse samt erbjuda dig tjänster och produkter som passar dina behov.

Uppgifter vi samlar in:

Kontaktuppgifter

När du kontaktar oss via hemsidan så samlar vi in dina kontaktuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer.

Övrig information du anger

I de fall du lämnar ytterligare information så samlar vi även in denna information.

Support

Om du kontaktar vår support samlar vi in den information du uppger till oss för att kunna erbjuda dig god service och ge dig hjälp.

På detta sätt samlar vi in personuppgifter:

-När du kontaktar oss via formulär, telefon, e-post
-När du besöker vår hemsida via cookies som samlar in information på och från din webbläsare

Beroende på vilken av våra tjänster du använder så samlar vi in olika typer av information.

Detta använder vi personuppgifter till:

-För att fullgöra avtal med dig
(Rättslig grund: Fullgörande av avtal)

-För att ge dig support och service. Behandlingen ligger då i både vårt och ditt intresse. Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakter för att ge dig bättre hjälp.
(Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal)

-För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig
(Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke)

Hur lång tid sparar vi personuppgifter:

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden som leverantör, och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dessa myndigheter/företag lämnar vi ut personuppgifter till:

Facebook/Meta

Data via tredjepartscookie för reklam/marknadsföring och webbanalyser för att förbättra tjänster.

Google

Data via tredjepartscookie för reklam/marknadsföring och webbanalyser för att förbättra tjänster.

Dina rättigheter

Du som individ bestämmer själv över dina egna personuppgifter. Du avgör själv vilka uppgifter du vill lämna. Du har även rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Vid eventuella klagomål på vår behandling av personuppgifter har du som individ även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vissa personuppgifter behöver vi för att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig. Om du vill återkalla samtycke och begär ändring/radering av dessa uppgifter kan det därför innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra produkter/tjänster till dig.

Förändringar i denna policy

Innehållet i denna policy kan komma att förändras med tiden.

Kontakta oss angående denna policy

Har du frågor eller synpunkter angående denna policy kan du vända dig till oss via e-post på info@elindbergsbygg.se

Vårt mål är att svara inom 24 timmar.

Våra kontaktuppgifter

E. Lindbergs Bygg

Hagabergsvägen 6, 451 98 Uddevalla

Telefon: 070-7338852